Deze privacyverklaring is van toepassing op de website falconink.nl (hierna "de Website"), beheerd door Falcon Ink ("wij", "ons" of "onze").

Verzamelde informatie

Wij verzamelen verschillende soorten persoonlijke informatie wanneer je de Website bezoekt of gebruikt, met name voor het maken van intakeafspraken of het plannen van definitieve tattoosessies. Dit kan onder meer omvatten:

  • Contactgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactinformatie die je vrijwillig verstrekt bij het maken van een intakeafspraak of het plannen van een tattoosessie.
  • Tattoo-gerelateerde informatie: Afbeeldingen, ontwerpen, ideeën of andere inhoud die je deelt voor het bespreken van de gewenste tattoo, evenals eventuele gezondheidsinformatie die relevant is voor de procedure.

Gebruik van verzamelde informatie

De verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Voor het plannen, organiseren en bevestigen van intakeafspraken en tattoosessies.
  • Om contact met je op te nemen en te communiceren over de gewenste tattoo, afspraken, eventuele wijzigingen of andere relevante informatie met betrekking tot de diensten die we bieden.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren persoonlijke informatie voor onbepaalde tijd, tenzij expliciet verzocht wordt om verwijdering van de gegevens door de betrokken persoon. Als je wilt dat jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd van onze systemen, neem dan contact met ons op via info@falconink.nl en wij zullen redelijke maatregelen nemen om aan je verzoek te voldoen, tenzij wij verplicht zijn om deze gegevens te bewaren vanwege wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen.

Rechten van gebruikers

Je hebt het recht om inzage te krijgen in je persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Neem contact met ons op via info@falconink.nl voor het uitoefenen van deze rechten.

Toestemming voor gegevensverwerking

Door het verstrekken van jouw persoonlijke informatie voor het plannen van intakeafspraken of tattoosessies, ga je akkoord met de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Gegevensopslag voor marketingdoeleinden

Naast de hierboven genoemde doeleinden behouden wij ons het recht voor om de verstrekte gegevens op te slaan voor marketingdoeleinden, met name voor het versturen van nieuwsbrieven. Door het verstrekken van jouw gegevens stem je in met het ontvangen van marketingcommunicatie, waaronder nieuwsbrieven, tenzij je expliciet aangeeft dit niet te willen. Je kunt op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door de instructies in de ontvangen communicatie te volgen.

Beveiligingsmaatregelen

We nemen redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We streven ernaar om technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen te implementeren om jouw gegevens te beschermen.

Juridische basis voor gegevensverwerking

De verwerking van jouw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van jouw toestemming voor de uitvoering van de tattoo-diensten, naleving van wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang om deze diensten te leveren.

Links naar andere websites

Onze Website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze websites en moedigen gebruikers aan om het privacybeleid van elke gekoppelde website te lezen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd, waardoor de gepresenteerde versie altijd de meest recente is. Laatste wijzigingsdatum is: 25-01-2024 12:35.

Contact opnemen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over ons privacybeleid, of als je jouw rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@falconink.nl.